Zamierzasz rozpocząć naukę w jednym z poznańskich szkół ponadpodstawowych lub planujesz zostać uczennicą poznańskiej szkoły podstawowej ( klasa VII i VIII) ? Mieszkasz na stałe poza Poznaniem? Dobrze trafiłaś. To miejsce jest stworzone dla Ciebie.
   Nasza bursa umożliwi Tobie rozwijanie zainteresowań, zapewni całodobową opiekę wychowawców, da okazję do uczestniczenia w ciekawych zajęciach, warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne, imprezach i uroczystościach wynikających z tradycji placówki. Tutaj poznasz ciekawych ludzi i nawiążesz nowe przyjaźnie, które przetrwają próbę czasu. Nie zastanawiaj się więc zbyt długo.

Zapraszamy.

Imprezy, uroczystości bursowe oraz zajęcia warsztatowe w roku szkolnym 2014/2015

Oferujemy różnorodne formy spędzania czasu wolnego, rozwijamy talenty młodzieży, stwarzamy możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, kształtujemy pozytywne postawy, wyrabiamy umiejętności społeczne.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna kładzie duży nacisk na zajęcia warsztatowe o charakterze profilaktycznym, psychoedukacyjnym, twórczo-rozwojowym czy komunikacji interpersonalnej. Głównym celem zajęć jest:

- wyposażenie wychowanek w umiejętności interpersonalne/ kompetencje społeczne,

- kształtowanie postaw w duchu humanizmu, wolności wiary i sumienia,

- nauka szacunku i tolerancji dla poglądów innych ludzi,

- kształtowanie i rozwój osobowości młodzieży,

- przygotowanie wychowanek do pełnienia określonych ról społecznych (matki, pracownika, żony itp.),

- podkreślanie takich wartości jak: miłość i szacunek,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności w różnych aspektach życia,

- propagowanie zdrowego trybu życia,

- rozwijanie myślenia twórczego, kreatywności,

- zapoznanie wychowanek z różnymi technikami plastycznymi i dekoracyjnymi np.:

  • decoupage,
  •  
  • scrapbooking,
  •  
  • collage,
  •  
  • sutasz. 

 

Udział wychowanek ww. zajęciach skutkuje poprawą ich funkcjonowania na terenie bursy, szkoły czy w domu. Wychowanki łatwiej nawiązują kontakty z nowopoznanymi osobami, posiadają umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, pracy w zespole czy rozwiązywania konfliktów. Potrafią wyrazić własne zdanie, bronić swoich racji i praw, w różnych sytuacjach społecznych.

Tematyka każdych zajęć jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań naszych wychowanek.

 

Chcąc zapoznać się z przebiegiem uroczystości bądź zajęć wystarczy wybrać konkretną pozycję.

 

WRZESIEŃ
 
Bursoiada
 
PAŹDZIERNIK
 
Zajęcia integracyjne w grupie I
 
Wybory do Samorządu Mieszkanek Bursy
 
Powitanie Pierwszoklasistek
 
 
LISTOPAD
 
Zajęcia warsztatowe: „Trening kontroli złości”
 
Kotyliony na 11 listopada - warsztaty
 
 
 
Warsztaty języka migowego i pantomimy
 
„Moje prawa w świetle Konwencji Praw Dziecka” – zajęcia
 
Przygotowanie kartek świątecznych
 
Wieczór poezji z udziałem członka Związku Literatów Polskich
 
GRUDZIEŃ
 
Spotkanie z przedstawicielką Pokojowego Patrolu
 
 
Przedstawienie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznaj dla Dzieci
 
Wigilia
 
Zakończenie akcji - zbiórka darów dla ubogich rodzin
 
STYCZEŃ
 
Zajęcia warsztatowe: „Kto może być autorytetem i jak to osiągnąć?
 
LUTY
 
 
 
MARZEC
 
 
 
 
 
Wybory Najsympatyczniejszej Mieszkanki Bursy 
 
Mozaika społeczno - kulturowa kobiet na przykładzie Afryki - zajęcia
  
KWIECIEŃ
 
„Wypoczęty bardziej twórczy” - zajęcia, z zastosowaniem elementów arteterapii w relaksacji
 
„Malowane na szkle…” - warsztaty
 
Galeria Młodych Talentów – wystawa twórczości młodzieży i konkurs plastyczny
 
Pożegnanie Maturzystek
 
MAJ
 
Bizuteria z mas termoutwardzalnych - warsztaty rękodzieła artystycznego
 
Międzybursowy Konkurs MAMY TALENT 
 
Kurs samoobrony dla kobiet
 
Zajęcia warsztatowe: „Moja pierwsza praca - perspektywa podjęcia legalnej pracy w czasie wakacji przez osoby niepełnoletnie”
 
CYKLICZNIE
 
Spotkania Klubu Dobrego Filmu
 
Cykl spotkań dotyczący preorientacji zawodowej
 
Zebrania Samorządu Mieszkanek Bursy
 
Konkurs Czystości