Zamierzasz rozpocząć naukę w jednym z poznańskich szkół ponadpodstawowych lub planujesz zostać uczennicą poznańskiej szkoły podstawowej ( klasa VII i VIII) ? Mieszkasz na stałe poza Poznaniem? Dobrze trafiłaś. To miejsce jest stworzone dla Ciebie.
   Nasza bursa umożliwi Tobie rozwijanie zainteresowań, zapewni całodobową opiekę wychowawców, da okazję do uczestniczenia w ciekawych zajęciach, warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne, imprezach i uroczystościach wynikających z tradycji placówki. Tutaj poznasz ciekawych ludzi i nawiążesz nowe przyjaźnie, które przetrwają próbę czasu. Nie zastanawiaj się więc zbyt długo.

Zapraszamy.

Pedagogiczne praktyki studenckie

    Bursa od wielu lat stwarza studentom możliwość odbywania praktyk pedagogicznych. Studenci odbywający praktyki w naszej placówce zapoznają się z dokumentacją wewnętrzną i aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie bursy, poznają wychowanki, obserwują pracę wychowawców i sposoby rozwiązywania przez nich pojawiających się problemów wychowawczych, zapoznają się z dokumentacją dotyczącą pracy z wychowankami sprawiającymi problemy wychowawcze lub o specyficznych potrzebach, obserwują i omawiają zajęcia prowadzone przez wychowawców oraz prowadzą zajęcia z wychowankami, które są obserwowane przez opiekuna praktyk i z nim omawiane.  Wśród najczęściej realizowanych przez studentów zajęć znajdują się te o charakterze integracyjnym, ale zrealizowano również zajęcia w ramach Klubu Dobrego Filmu, spotkanie promujące wartościową książkę oraz o tematyce antynarkotykowej. Realizując plan i zadania praktyki poznają specyfikę pracy w bursie. Praktyka studencka jest dla nich cennym doświadczeniem pomagającym połączyć wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi.
     Bursa Szkolna nr 1 podpisała umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, która obejmuje różne formy współpracy i umożliwia studentom pedagogiki odbywanie w naszej placówce studenckich praktyk pedagogicznych. Dotychczas z tej możliwości korzystali również studenci WSNHiD w Poznaniu. Zapraszamy również studentów kierunków pedagogicznych z innych uczelni do odbywania praktyk w naszej bursie.
 

W roku szkolnym 2011/2012 praktyki studenckie w BS nr 1 realizowało 10 studentek, w tym:
- 6 studentek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
- 4 studentki z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 
W roku szkolnym 2012/2013 praktyki studenckie w BS nr 1 realizowało 8 studentek, w tym:
 
- 2 studentki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
- 6 studentek z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Dwie z pań kontynuowały praktyki we wrześniu następnego roku szkolnego.
           
W roku szkolnym 2013/2014 praktyki studenckie w BS nr 1 realizowało 6 studentek, w tym:
 
- 3 studentki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
- 3 studentki z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Dwie z pań kontynuowały praktyki rozpoczęte w roku szkolnym 2012/2013 r.
 
W roku szkolnym 2014/2015 praktyki studenckie w BS nr 1 realizowało 10 studentek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 

W roku szkolnym 2015/2016 praktyki studenckie w BS nr 1 realizowało 7 studentek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.


W trakcie praktyk studentki uczestniczyły w życiu bursy obserwując zajęcia i imprezy organizowane w placówce oraz prowadząc zajęcia z młodzieżą.
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ilustrujących zajęcia, w których uczestniczą lub prowadzą studenci odbywający praktyki pedagogiczne w naszej bursie.

 W roku szkolnym 2016/2017 praktyki studenckie w BS nr 1 realizowało 6 studentek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 W trakcie praktyk studentki uczestniczyły w życiu bursy obserwując zajęcia i imprezy organizowane w placówce oraz prowadząc zajęcia z młodzieżą.

W roku szkolnym 2017/2018 praktyki studenckie w BS nr 1 realizowały 4 studentki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  W trakcie praktyk studentki uczestniczyły w życiu bursy obserwując zajęcia i imprezy organizowane w placówce oraz prowadząc zajęcia z młodzieżą m.in. z zakresu doradztwa zawodowego pt:" Szkoła czy praca", które obejmowały zagadnienia: poznanie siebie, własnych zasobów, kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje, zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy, planowanie własnego rozwoju.

 

 

 

Studentka odbywająca praktykę w naszej bursie wspólnie z naszymi wychowankami zawozi dary do schroniska dla zwierząt.

 

Studentka w jury konkursu "Mamy Talent"

 

Studentka na zajęciach plastycznych "Robimy biżuterię z modeliny"

 

Studentka na konkursie "Mamy Talent"

 

Studentka w jury konkursu "Mamy Talent"