Zamierzasz rozpocząć naukę w jednym z poznańskich szkół ponadpodstawowych lub planujesz zostać uczennicą poznańskiej szkoły podstawowej ( klasa VII i VIII) ? Mieszkasz na stałe poza Poznaniem? Dobrze trafiłaś. To miejsce jest stworzone dla Ciebie.
   Nasza bursa umożliwi Tobie rozwijanie zainteresowań, zapewni całodobową opiekę wychowawców, da okazję do uczestniczenia w ciekawych zajęciach, warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne, imprezach i uroczystościach wynikających z tradycji placówki. Tutaj poznasz ciekawych ludzi i nawiążesz nowe przyjaźnie, które przetrwają próbę czasu. Nie zastanawiaj się więc zbyt długo.

Zapraszamy.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Konstruktywnemu spędzaniu czasu wolnego wychowanek, sprzyja bogata oferta zajęć pozaszkolnych, podczas których, pod czujnym okiem wychowawców, dziewczęta rozwijają swoje talenty, kreatywność, właściwe postawy, wyrabiają umiejętności społeczne.

Tradycją w naszej bursie stały się następujące imprezy:

 • Powitanie Pierwszoklasistek,
 • Wigilia,
 • Przedstawienie artystyczne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonego przez Siostry Serafitki,
 • Pożegnanie Maturzystek,
 • Konkurs Talentów Burs i Internatów Miasta Poznania „Mamy Talent”,
 • Wybór najsympatyczniejszej mieszkanki bursy,
 • Comiesięczne spotkania w ramach Klubu Dobrego Filmu (projekcja filmów poruszających ważne kwestie społeczne, takie jak: ubóstwo, prawa człowieka, uzależnienia, nierówności społeczne, demokracja, wojna oraz wartości uniwersalne takie jak: dobro, prawda, honor, patriotyzm, miłość itd.),
 • Wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt,
 • Wieczorki poetyckie i literackie z udziałem członków Związku Literatów Polskich wzbogacające sferę duchową naszych dziewcząt (dotychczasowe wizyty poetów: p. S. Machowiaka, p.K.Galasa, p.A.Andrych, p.M.M.Pocgaj, p.P. Kuszczyńskiego, p.K.I.Zioły, p.Z.Dekierta oraz pisarza Ł.Wierzbickiego),
 • Wspólne wyjścia do kina, teatru, opery (dofinansowywane przez placówkę do 50%),
 • Cykl spotkań „Poznajemy zawody” w ramach preorientacji zawodowej,
 • Konkurs ortograficzny dla wychowanków poznańskich burs i internatów, którego placówka jest organizatorem.

 

Cykl spotkań w ramach preorientacji zawodowej

W bursie, co roku, prowadzone są spotkania w ramach preorientacji zawodowej. Dają wychowankom szansę i motywację do lepszego poznania samych siebie, zdefiniowania własnych umiejętności i zainteresowań, wspierają w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru szkoły oraz dalszego kierunku kształcenia. A ponieważ uczą również perspektywicznego myślenia, przyczyniają się bezpośrednio do nabycia przez młodzież umiejętności zaplanowania własnej kariery zawodowej.  

Każdego roku zapraszamy przedstawicieli różnych grup zawodowych, którzy na podstawie własnych doświadczeń, opowiadają o specyfice wykonywanej profesji, o ścieżce edukacyjnej, jaką trzeba przejść, aby pracować w konkretnym zawodzie, o jego plusach i minusach, umiejętnościach, cechach charakteru i predyspozycjach zawodowych, jakie musi mieć kandydat do pracy na danym stanowisku. Dzielą się z wychowankami swoją pasją zawodową.  Zaproszone osoby przedstawiają również proces rekrutacyjny, pytania, jakie pojawiają się podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na co pracodawca zwraca szczególną uwagę u kandydata. Dodatkowo opisują swój zakres obowiązków i zadań służbowych oraz jeden dzień pracy. Każde spotkanie urozmaicone jest ciekawą anegdotą dotyczącą studiów czy pracy w zawodzie. Spotkania z zawodem kształtują umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno - zawodowego, określania swoich celów życiowych, sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem czy odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy. Spotkania mają również na celu wyrobienie w wychowankach pozytywnych postaw wobec pracy, uczą odpowiedzialności za siebie, przygotowują do pełnienia ról społecznych, kształtują konstruktywny system wartości.

Pomoc w wyborze zawodu jest długim skomplikowanym procesem, nie jest to jednorazowy akt, ale ciąg decyzji, proces kolejnych przybliżeń, który zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka.

 Dotychczas pod hasłem „Poznajemy zawody” odbyły się następujące spotkania:

 • poznajemy zawód - rehabilitant ruchowy,
 • poznajemy zawód - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej,
 • poznajemy zawód - kurator sądowy,
 • poznajemy zawód – położna,
 • poznajemy zawód – kosmetyczka,
 • poznajemy zawód – seksuolog,
 •  poznajemy zawód - adwokat,
 • poznajemy zawód – menadżer,
 • poznajemy zawód – pedagog,
 • poznajemy zawód – psycholog,
 • poznajemy zawód - radca prawny,
 • poznajemy zawód - logopeda,
 • poznajemy zawód - architekt,
 • poznajemy zawód - muzyk,
 • poznajemy zawód - dziennikarz.